Vi håber at vi igen kan mødes i større grupper indendørs ultimo august. - Bestyrelsen arbejder på et nyt program, som omdeles til alle medlemmer,