Generalforsamling i Tune Pensionistforening

- afholdes i henhold til foreningens love. Læs foreningens love her.

 

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i januar måned.

 

Referat fra 2020 Generalforsamling - kan læses her.

 

Referat fra 2019 Generalforsamling - kan læses her.

 

Referat fra 2018 Generalforsamling - kan læses her.